من رو میبینی ؟

من مرتضی دریوژه متولد سال 1374 از سال 1391 بصورت جدی شروع به فعالیت در زمینه وردپرس کردم و در سال 1393 بصورت حرفه ای در این زمینه فعال شدم

صفحه دوم!

کمی هم از سختیهای کار بگم!

تست

سلام تست

تست

سلام تست

تست

سلام تست

تست

سلام تست

مقالات من!

یک سایت را چطور میتوان ایمن کرد ؟

دسته بندی

بازدید

یک سایت همیشه میتواند ضعف امنیتی داشته باشد اما این ملاک نیست! ملاک این است که شما بتوانید این ایرادات را رفع کنید

یک سایت را چطور میتوان ایمن کرد ؟

دسته بندی

بازدید

یک سایت همیشه میتواند ضعف امنیتی داشته باشد اما این ملاک نیست! ملاک این است که شما بتوانید این ایرادات را رفع کنید

یک سایت را چطور میتوان ایمن کرد ؟

دسته بندی

بازدید

یک سایت همیشه میتواند ضعف امنیتی داشته باشد اما این ملاک نیست! ملاک این است که شما بتوانید این ایرادات را رفع کنید

یک سایت را چطور میتوان ایمن کرد ؟

دسته بندی

بازدید

یک سایت همیشه میتواند ضعف امنیتی داشته باشد اما این ملاک نیست! ملاک این است که شما بتوانید این ایرادات را رفع کنید

یک سایت را چطور میتوان ایمن کرد ؟

دسته بندی

بازدید

یک سایت همیشه میتواند ضعف امنیتی داشته باشد اما این ملاک نیست! ملاک این است که شما بتوانید این ایرادات را رفع کنید

یک سایت را چطور میتوان ایمن کرد ؟

دسته بندی

بازدید

یک سایت همیشه میتواند ضعف امنیتی داشته باشد اما این ملاک نیست! ملاک این است که شما بتوانید این ایرادات را رفع کنید

من رو بشناس!

من مرتضی دریوژه متولد فروردین 74 هستم، از سال 93 بصورت حرفه ای در زمینه وردپرس فعالیتم رو شروع کردم و در چند پروژه مهم سازمانی و ... حضور موثری داشتم. در حال حاضر که در کنار شما هستم توانایی هایی مثل php , wordpress و تسلط نسبی به سایر مدیریت های محتوا دارم. برای خواندن بیشتر در باره من از دکمه زیر اقدام کنید